Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Integrowana Produkcja Roślin znajduje się pod  nadzorem Jednostek Certyfikujących. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Kontakt

FreshMazovia
Consulting Sp. z o.o.

ul. Grójecka 35
05-660 Warka

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku
08:00 – 16:00

+48 48 667 00 12

biuro@fmc.agro.pl