Opracowanie i budowa autonomicznego robota ADAM
(Advance Digital Automatic Machine)