Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i
zdrowie ludzi.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Integrowana Produkcja Roślin znajduje się pod  nadzorem Jednostek Certyfikujących. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Uzupełnij Excel dokument elektronicznie i prześlij do nas na maila
zgloszenia@freshmazovia.com

ip-300x169

W systemie Integrowanej Produkcji Roślin możesz uprawiać:

● agrest
● aronia
● borówka
● brokuł
● brzoskwinia
● burak
● burak ćwikłowy
● cebula
● chmiel
● cukinia, kabaczek, patison
● czereśnia
● czosnek
● dynia olbrzymia i piżmowa
● grusza
● gryka

● jabłko
● jeżyna
● jęczmień browarny
● kalafior
● kapusta głowiasta
● kapusta pekińska
● kukurydza
● malina
● marchew
● morela
● ogórek gruntowy i pod osłonami
● papryka
● porzeczka
● proso
● pszenica jara i ozima

● rzepak
● sałata polowa i sałata pod osłonami
● seler korzeniowy
● śliwka
● soja
● szparagi
● szpinak
● truskawka
● wiśnia
● ziemniak

Jak rozpocząć swoją przygodę z Integrowaną Produkcją ?

Krok 1 - Szkolenie

Aby przystąpić do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin Producent musi najpierw odbyć szkolenie Integrowanej Produkcji Roślin. Na szkoleniu omawiane są najważniejsze zagadnienia związane z tym systemem jakości żywności m.in.:
● Przepisy prawne dotyczące systemu
● Zasady ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami
● Techniczne wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin
● Nawożenie upraw w Integrowanej Produkcji
● Bezpieczeństwo i Higiena pracy
● Dokumentowanie prowadzonych działań zgodnie z wymaganiami IP
(Notatniki Integrowanej Produkcji)
● Przebieg kontroli Integrowanej Produkcji Roślin

SZKOLENIE PODSTAWOWE

dwudniowe, dla osób, które po raz pierwszy biorą udział w takim szkoleniu.

Koszt : 400 zł
Zaświadczenia wydawane są na okres 5 lat. Po upływie tego czasu należy ukończyć szkolenie uzupełniające.

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

jednodniowe, dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

Koszt: 300 zł

Krok 2 - Certyfikacja Integrowanej Produkcji

Firma Freshmazovia Consulting, oferuje swoim klientom, kompleksowe wdrożenie systemu jakości Integrowana Produkcja Roślin.

1. Zamiar stosowania Integrowanej Produkcji Roślin należy zgłosić do biura FreshMazovia Consulting Sp. z o.o. nie później niż 30 dni przed planowanym siewem lub sadzeniem. W przypadku roślin wieloletnich zgłoszenie należy złożyć do ostatniego dnia lutego danego roku kalendarzowego.

2. Umowę o świadczeniu usługi Integrowanej Produkcji Roślin przyjmujemy w wersji papierowej wraz z załącznikami. Podpisany oryginał umowy wraz z załącznikami, należy dostarczyć do biura osobiście lub listownie na adres ul. Grójecka 35, 05-660 Warka.

Należy dostarczyć do biura także elektronicznie w formie pliku XLS na adres mailowy zgloszenia@freshmazovia.com

Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej firmy, właściwe dla zgłaszanej do certyfikacji uprawy.
● Uprawy wieloletnie Zgłoszenie do Integrowanej Produkcji

Telefon 604-486-821 – Integrowana Produkcja

3. Przystępując do systemu jakości Integrowana Produkcja Roślin, wraz z dokumentami zgłoszeniowymi, należy przesłać do biura kopię ważnego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin.

4. Każdy Producent na kontroli powinien posiadać, atestowany opryskiwacz (wymóg atestacji co 3 lata lub nowo zakupiony opryskiwacz fv zakupu 5 lat od daty sprzedaży), wyniki analizy gleby z każdej zgłoszonej kwatery. Na glebach lekkich  badania należy wykonywać minimum raz na 3 lata, a na glebach cięższych minimum raz na 4 lata.

Umów się z doradcą na pobranie prób gleby:
Mariusz Słupek (woj. Mazowieckie, łódzkie) tel. 574-304-409
Przemysław Juda (woj. Świętokrzyskie, lubelskie) tel. 532-777-608

5. W ramach obsługi systemu Integrowanej Produkcji Roślin pomagamy Producentowi
prowadzić całą wymaganą dokumentację m.in. notatnik IP.

KOSZT

● Kompleksowa obsługa gospodarstwa w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin na sezon 2024 – 900 zł netto ( Dotyczy 1 zgłoszonego gatunku. Za każdy kolejny gatunek dodatkowa opłata 100 zł netto).
● Kompleksowa obsługa gospodarstwa w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin na sezon 2024 wraz z komunikatami sadowniczymi (jabłonie, grusze) od Soska Konsulting – 1400 zł netto (Dotyczy 1 zgłoszonego gatunku. Za każdy kolejny gatunek dodatkowa opłata 100 zł netto).
Wykaz stacji do komunikatów sadowniczych dostępny pod adresem https://soskakonsulting.pl/

Działamy na terenie całego kraju!

DOKUMENTY DO POBRANIA

WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu poprawnego wypełnienia zgłoszenia zalecamy korzystanie z programu Excel w wersjach, które zapewniają pełną zgodność działania, czyli:
Microsoft Office 2021, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2013, Microsoft 365.
Zgłoszenia wypełnione w programach Microsoft Excel w wersji 2010 i 2007 mogą nie gwarantować poprawności nadesłanych danych, będą przyjmowane warunkowo.
Nie będziemy przyjmować zgłoszeń przygotowanych w programach takich jak: Arkusze Google,  OpenOffice, LibreOffice itp. oraz nadesłanych w formacie pliku innym niż XLSX, ponieważ nie gwarantują spójności przesłanych danych.